To može biti zanimljivo:

Spanjloski - Sa ljubavlju

Ima i velikih pornografskih zbirki: